• 1

Acupuntura

La Medicina Xinesa és tradicional i mil.lenària on l’acupuntura és un dels seus llegats més importants. Aquest mètode terapèutic està fonamentat en el concepte d’equilibri energètic: el nostre cos està format per un seguit de canals per on circulen la sang, els líquids orgànics i l’energia; aquest moviment s’ha de mantenir sense obstruccions ni bloquejos, i quan aquests apareixen, cal restablir la lliure circulació. S’utilitzen vàries tècniques com la moxa, les ventoses i l’electroacupuntura, entre d’altres per a reestablir l’equilibri interior.

La seva utilitat és molt àmplia: tracta tot tipus de dolors, cefalees, ansietats, contractures, lumbàlgies i d’altres tipus de patologies.