• 1

Kinesiología

La kinesiologia permet evaluar els desequilibris de la persona a través de mecanismes de facilitació i inhibició (el to muscular i la seva funcionalitat), per identificar bloquejos ( estrés, dolor, manca de nutrients, toxicitat, alteracions emocionals, disfuncions mentals, dificultats en l’aprenentatge, etc) i aplicar la millor armonització possible en funció de la persona. Tenint en compte diferents aspectes com la estructura, la fisiologia, la nutrició, aspectes cognitius, afectius i socials, i la energia vital de la persona.