Tractament embaràs

Les dones que ja han tingut fills saben que un dels principals inconvenients d’estar embarassades és quan estan malaltes, un simple refredat, una grip i sobretot qualsevol problema major planteja un dilema sobre com tractar aquestes dolències ja que la major part dels fàrmacs podrien causar d’anys a l’embrió, fet que porta a gairebé a totes les dones embarassades a patir les dolències sense ajuda farmacològica. Tanmateix podrien tractar-se amb homeopatia, medicina atòxica i no teratògena amb la mateixa o major eficàcia i sense cap risc per el futur nadó.