Col·lectiu

Per tal d’oferir la millor qualitat possible, treballem en grups reduits de màxim 6 persones.